SOLISCA microbiologische bodemanalyse

SOLISCA geeft een indicatie van de aanwezigheid van bacteriën, schimmels, protozoa en nematoden in bodem of compost. De aanwezigheid van deze micro-organismen is direct gerelateerd aan bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid. De resultaten van de analyse worden weergegeven op de Soil Life Score Card. Wilt u weten hoe de conditie van uw bodembiologie is? Vraag hier een analyse aan.

Een analyse die diepgaand inzicht geeft in de toestand van uw bodembiologie

Het belang van bodembiologie

In een theelepel gezonde bodem zitten miljarden micro-organismen. Al deze organismen spelen een unieke en essentiële rol in het bodemecosysteem. In een gezonde bodem zijn de micro-organismen divers en overvloedig.

Planten en bodemorganismen zijn nauw met elkaar verbonden in een symbiotische relatie. Planten geven door fotosynthese verkregen suikers af in hun wortelzone. Deze suikers trekken bacteriën en schimmels aan die, door interactie met andere micro-organismen, de planten voorzien van alle benodigde voedingsstoffen, zoals stikstof, fosfor, kalium, calcium, magnesium enzovoort. Naast het voeden van planten, levert een gezonde microbiële gemeenschap in de bodem allerlei andere ecosysteemdiensten; het zorgt voor een goede bodemstructuur en voor de opbouw van organische stof, het verbetert het waterbergend vermogen van de bodem en het legt koolstof vast. Bovendien verhoogt het de plantweerstand tegen ziekten en plagen en verhoogt het de opbrengst. Deze voordelen resulteren in minder werk en lagere kosten voor boeren, tuinders, landeigenaren en groenbeheerders, omdat minder irrigatie, minder meststoffen en minder interventies tegen plantenziekten nodig zijn.


De Soil Life Score Card

De resultaten van uw analyse kunt u bekijken op de Soil Life Score Card, na registratie op het online SOLISCA-platform. De resultaten zijn onderverdeeld in scores per type organisme. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kwaliteit (gunstige en ongunstige organismen) en kwantiteit (hoeveelheid organismen per gram bodem). Ook krijgt u een score voor de verhouding tussen de biomassa van de schimmels en bacteriën in uw bodem. Bij de resultaten staan gedetailleerde beschrijvingen om u te helpen de gegevens te interpreteren. De Soil Life Score Card geeft hiermee een diepgaand inzicht in de staat van uw bodembiologie.

Voorbeeld van de Soil Life Score Card


Hoe werkt het?

Aan de hand van ons eenvoudige stappenplan kunt u zelf uw bodemmonster(s) nemen. Stuur het monster per post naar ons op. Wij streven ernaar u de resultaten binnen tien werkdagen na aankomst van het monster te leveren.

Om betrouwbare resultaten te verkrijgen, volgen wij strikte procedures. Het monster wordt in ons laboratorium geprepareerd volgens protocol en geanalyseerd door gecertificeerde analisten. De resultaten van de analyse zijn voor u beschikbaar op ons online platform.